Danh mục khăn

    Khăn xuất dư

    Khăn xuất dư là những mẫu khăn hợp đồng được dệt sẵn với số lượng lớn và chưa bán hết. Vì vậy được phân thành dòng sản phẩm khăn xuất dư. Đối với các mẫu khăn này thường được bán với giá rẻ và cực rẻ. Đôi khi chỉ bằng giá nguyên liệu sản xuất.